Docent s področja teorije in zgodovine umetnosti (m/ž)

Datum objave: 19. 12. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja teorije in zgodovine umetnosti.

Rok za prijavo do: 15. 1. 2024

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerzi v Novi Gorici . Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Deloval bo na področju modula za teorijo in zgodovino umetnosti ter priprava na diplomsko nalogo in priprava na magistrsko nalogo, pri različnih vizualnih medijih. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje za umetniška področja,
 • naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv docent,
 • dokazana sposobnost samostojnega raziskovalnega, umetniškega ali strokovnega dela,
 • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
 • sposobnost vodenja skupinskega dela,
 • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
 • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Predviden začetek dela je 1. 2. 2024. Delovno razmerje bomo sklenili za 50% delovni čas, 20 ur na teden, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi:

 • življenjepis z opisom dosedanjega dela,
 • znanstvena in strokovna bibliografija,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
 • imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si do vključno 15. 1. 2024

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si