Doktor znanosti Univerze v Novi Gorici prejemnik Preglove nagrade

Datum objave: 15. 12. 2023
Novice

12. decembra so na prednovoletnem sprejemu Kemijskega inštitut podelili Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved.

Foto: Kemijski inštitut
Foto: Kemijski inštitut

Med letošnjimi nagrajenci je tudi dr. Kristijan Lorber, ki je doktoriral 22. septembra 2023, na študijskem programu Materiali Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Kot so zapisali v obrazložitvi je nagrado prejel za doktorsko delo z naslovom »Termični in kombiniran foto-termični suhi reforming metana na nanooblikovanih Ni/CeO2 katalizatorjih«. Mentor pri delu je bil doc. dr. Petar Djinović.

Utemeljitev komisije: Dr. Kristijan Lorber z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo je v svojem doktorskem delu preučeval reakcijo suhega reforminga metana v sintezni plin, ki predstavlja pomembno surovino za proizvodnjo kemikalij in goriv. Običajno se izvaja pri temperaturah nad 700°C, pestijo pa ga nezaželene stranske reakcije in deaktivacija katalizatorjev. Dr. Lorber je raziskoval katalizatorje iz nikljevih nanodelcev različnih velikosti na cerijevem dioksidu. Sintetiziral in analiziral je katalizatorje, ki omogočajo potek reakcije pri temperaturah pod 500 °C. Z naprednimi in-situ strukturnimi in spektroskopskimi metodami v laboratoriju in na sinhrotronih v Grenoblu in Bazovici je natančno določil strukturo in oksidacijsko stanje niklja med reakcijo ter vloge različnih površinskih zvrsti. Najboljši katalizator, ki ga je odkril v termokatalitičnih poizkusih, je nato proučil še pod vplivom svetlobe. Reakcijo s svetlobo je uspel 8-kratno pospešiti in preseči selektivnost, ki jo določa termodinamično ravnotežje v temi.

Njegovo raziskovalno delo predstavlja pomemben prispevek k razumevanju kompozitnih katalizatorjev iz kovin prehoda ter oksidnih polprevodnikov za izvajanje energetsko potratnih kemijskih reakcij pri milejših pogojih in z uporabo vidne svetlobe.

Iskrene čestitke!