Častni rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Danilo Zavrtanik prejemnik Zoisove nagrade za življenjsko delo

Datum objave: 13. 10. 2023
Novice

Danes sta minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Igor Papič ter predsednica Odbora Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti, prof. dr. Nataša Vaupotič naznanila prejemnike nagrad in priznanj Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2023.

Foto: CasarsaTinta foto studio
Foto: CasarsaTinta foto studio

Zoisova nagrada za življenjsko delo na področju fizike in astrofizike osnovnih delcev bo 28. novembra 2023 na slovesni podelitvi prejel prof. dr. Danilo Zavrtanik, častni rektor Univerze v Novi Gorici.

Obrazložitev nagrajenca:
Prof. dr. Danilo Zavrtanik je na različnih podpodročjih fizike visokih energij dosegel izjemne raziskovalne rezultate ter kot vodja slovenskih skupin v mednarodnih kolaboracijah utiral nove poti slovenskim fizikom. Njegovo znanstveno delovanje se je začelo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN z raziskavami osnovnih delcev z detektorjema delcev OMICRON in CPLEAR, nadaljevalo pa z iskanjem Higgsovega bozona z detektorjem DELPHI. Kasneje se je dr. Zavrtanik raziskovalno preusmeril k astrofiziki visokoenergijskih kozmičnih delcev, kjer je prispeval k meritvam njihovega spektra ter študiju izvorov. Aktivno je sodeloval pri zasnovi in izgradnji največjega observatorija za kozmične delce na svetu Pierre Auger v Argentini, v zadnjih letih pa se posveča raziskavam visoko-energijskih kozmičnih fotonov z nastajajočim observatorijem Cherenkov Telescope Array.
Dolgoletni sodelavec Univerze v Novi Gorici ter Instituta Jožef Stefan je bil vedno gonilna sila za vzpostavitev enakopravnega delovanja slovenskih raziskovalcev v mednarodnem prostoru. Njegova prizadevanja in prizadevanja drugih slovenskih kolegov so pripomogla, da je Slovenija postala pridružena članica CERN. Leta 1995 je s svojim posluhom za potrebe visokega šolstva ustanovil Mednarodno podiplomsko šolo za znanosti o okolju v Novi Gorici, ki jo je dolga leta vodil in jo uspel razviti vse do uspešne Univerze v Novi Gorici.

Iskrene čestitke!

-> Video predstavitev

Iz medijev: