Slovenija in Univerza v Novi Gorici v poročilu UNESCO o odprtih izobraževalnih virih

Datum objave: 19. 9. 2023
Novice

Po tem, ko je UNESCO na generalni skupščini novembra 2019 s soglasjem vseh članic sprejel Priporočilo o odprtih izobraževalnih virih, so vse države podpisnice dolžne vsaka štiri leta poročati o aktivnostih in napredku na tem področju.

Slovenija in Univerza v Novi Gorici v poročilu UNESCO o odprtih izobraževalnih virih

Izvršni odbor UNESCO je ob izteku prvega štiriletnega obdobja pripravil poročilo, ki bo predstavljeno in obravnavano na 42. generalni skupščini UNESCO novembra letos v Parizu. V njem povzema poročila, prejeta do letošnjega poletja od 78 držav, med njimi tudi Slovenije. Slovenija sodi med države, ki so na tem področju najbolj aktivne. Eksplicitno je v poročilu omenjena v poglavjih o razvoju podpornih politik, o spodbujanju učinkovitega, vključujočega in pravičnega dostopa do kakovostnih odprtih izobraževalnih virov ter o krepitvi zmogljivosti za ustvarjanje, dostop, ponovno uporabo, prilagajanje in izmenjavo odprtih izobraževalnih virov.

V poglavju o krepitvi zmogljivosti sta omenjena tudi Univerza v Novi Gorici in mednarodni program Odprto izobraževanje za boljši svet (OE4BW, v angleščini Open Education for a Better World), ki ga je UNG zasnovala skupaj z UNESCO katedro z Instituta Jožef Stefan. Cilj tega programa je ustvarjanje odprtih izobraževalnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zagotavljanje mentorske podpore, ki jo razvijalci pri tem potrebujejo.

V celotnem poročilu so ob sicer številnih navedbah držav in več izpostavljenih projektih le redke omembe konkretnih institucij, zato nas še toliko bolj veseli, da je bilo delo Univerze v Novi Gorici izpostavljeno v tako pozitivnem kontekstu in zabeleženo na mestu, ki mu zagotavlja vidnost v svetovnem merilu.

-> CELOTNO POROČILO