Dekan Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo (m/ž)

Datum objave: 7. 3. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo.
Rok za prijavo do: 30. 4. 2023

Kandidati za delovno mesto dekan morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo najmanj naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za habilitacijo v ustrezni naziv,
  • izpolnjujejo pogoj za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja in organiziranja,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto dekana ponovno imenovana.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja fakultete.

Prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si​.

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, tel. (05) 6205 822, elektronska pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si