Podoktorski sodelavec s področja slovenistike in lektor za slovenski jezik (m/ž)

Datum objave: 26. 1. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelaveca s področja slovenistike in lektorja za slovenski jezik.
Rok za projavo do: 15. 2. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo podoktorskega sodelavca in lektorja na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerza v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Fakultete za humanistiko in Centra za kognitivne znanosti jezika, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Na delovnem mestu podoktorskega sodelavca s področja slovenistike bo izbrani kandidat neposredno vključen v raziskovalno delo Centra za kognitivne znanosti jezika, v okviru 50 % delovnega časa.
Na delovnem mestu lektor za slovenski jezik bo izbrani kandidat, skladno z izvolitvijo, vključen v pedagoški proces na dodiplomskem in magistrskem študijskem programu Kulturna zgodovina in Slovenistika Fakultete za humanistiko, v okviru 50 % delovnega časa.

Pogoji za prijavo:

  • doktorat znanosti,
  • naziv asistent in lektor ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v naziv,
  • sposobnost samostojnega dela,
  • relevantne delovne izkušnje po pridobljenem doktoratu znanosti,
  • dobro znanje angleškega jezika.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka. Zaposlitev je za polni delovni čas in določen čas enega leta.

Obvezne priloge:

  • življenjepis,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev,
  • znanstvena in strokovna bibliografija,
  • motivacijsko pismo,
  • kontaktni podatki dveh oseb za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 15. 2. 2023 in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 6208 522 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si