V SPOMIN - IN MEMORIAM - AKADEMIK PROF. DR. ANDREJ KRANJC

Datum objave: 16. 1. 2023
Novice

AKADEMIK PROF. DR. ANDREJ KRANJC (5. 11. 1943 – 7. 1. 2023)

V SPOMIN - IN MEMORIAM - AKADEMIK PROF. DR. ANDREJ KRANJC

V 80. letu starosti nas je zapustil akademik prof. dr. Andrej Kranjc, geograf, jamar in krasoslovec, član Senata in zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici.

Akademik prof. dr. Andrej Kranjc je z diplomo leta 1971 zaključil šolanje na Filozofski fakulteti, kjer je študiral geografijo in arheologijo. Po dvomesečni specializaciji iz speleologije v francoskem Moulisu in podiplomskem študiju fizične geografije v Ljubljani je leta 1977 opravil magisterij, leta 1987 pa doktorat. Svoje znanstvenoraziskovalno delo je posvetil speleologiji in raziskovanju krasa. Z jamarstvom se je začel ukvarjati že pri rosnih 15 letih, še kot študent pa je postal sodelavec Inštituta za raziskovanje krasa SAZU v Postojni, kjer je bil zaposlen do svoje upokojitve leta 2010. Med letoma 1988 in 1995 je bil tudi njegov predstojnik. Bil je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, med letoma 2008 in 2014 njen glavni tajnik, med letoma 2014 in 2017 pa podpredsednik.

Dr. Andrej Kranjc je eden najuglednejših raziskovalcev krasa v svetovnem merilu, cenjen po svojih dosežkih na področjih geomorfologije in hidrologije krasa, raziskovanja jam, krasoslovne terminologije in zgodovine krasoslovja. Ukvarjal se je z recentnimi fluvialnimi sedimenti v jamah, poplavami na kraških poljih ter objavil več regionalnih speleoloških in krasoslovnih študij. Rad se je pohvalil, da je obiskal preko 1000 jam. Še posebej pa se je posvečal Škocjanskim jamam in njihovemu varovanju, zgodovini raziskovanja krasa in razvoju krasoslovja. Bil je odličen poznavalec krasa po svetu in mednarodne krasoslovne literature. Ker je rad potoval, je obiskal različna kraška območja na šestih celinah. Uredil je več monografij, bil član uredniških odborov domačih in tujih strokovnih revij ter skoraj dve desetletji urednik osrednje krasoslovne revije Acta Carsologica, ki je vključena v SCI. Njegova znanstvena in strokovna bibliografija je zelo obsežna in šteje preko TISOČ enot.

Dr. Andrej Kranjc je bil pobudnik Mednarodne krasoslovne šole, ki je že tri desetletja največje vsakoletno srečanje krasoslovcev na svetu. Bil je član več strokovnih združenj (med drugimi Svetovne komisije za zavarovana območja, Svetovne zveze za varstvo narave, Mednarodnega združenja hidrogeologov, več komisij pri Mednarodni geografski zvezi in pri Mednarodni speleološki zvezi, Mednarodnega združenja za raziskovanje kvartarja). Bil je dobitnik več nagrad in priznanj Zveze geografskih društev Slovenije, Prešernove nagrade za študente, Reda viteza akademskih palm, Priznanja za raziskovalne dosežke, s katerimi se razvija in utrjuje identiteta Slovencev v Sloveniji, in drugih.

Zahvaljujoč viziji in vztrajnosti dr. Andreja Kranjca je bil leta 2001 ustanovljen podiplomski študij krasoslovja, edini celoviti študij krasoslovja na svetu in edini, kjer študent dobi naziv doktor znanosti s področja krasoslovja. Od leta 2003 se doktorski študijski program Krasoslovje izvaja pod okriljem Univerze v Novi Gorici, kjer je bil dr. Andrej Kranjc vodja programa in predavatelj več predmetov do leta 2014. Leta 2008 je bil izvoljen za rednega profesorja, leta 2009 pa je prejel naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici. Od leta 2003 je bil tudi član Senata Univerze in zaslužen, da je Podiplomski doktorski študijski program Krasoslovje od leta 2014 priznan kot Unescov študijski center.

Akademika prof. dr. Andreja Kranjca bomo ohranili v trajnem spominu.

Izr. prof. dr. Nataša Ravbar v imenu sodelavk in sodelavcev Univerze v Novi Gorici

Žalna seja bo potekala v četrtek, 19. januarja 2023, ob 11. uri v akademijski dvorani SAZU na Novem trgu 3 (Ljubljana).