Podoktorski sodelavec s področja fizike (m/ž)

Datum objave: 21. 12. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja fizike.
Rok za prijavo do: 15. 1. 2023

Od kandidatov pričakujemo:

 • da imajo doktorat znanosti s področja fizike, kemije ali znanosti o materialih,
 • da imajo znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizike in dokazane izkušnje na vsaj dveh izmed naslednjih podpodročij:
  • zasnova in izvedba poskusov na področju fotoemisije, po možnosti časovno ločljive, z namenom preučevanja vzorcev trdne snovi,
  • zasnova in izvedba poskusov, ki temeljijo na izkoriščanju magneto-optičnega Kerrovega pojava,
  • ultra-visoke vakuumske tehnike in instrumentacija,
 • da imajo dobro znanje angleškega jezika.

Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalna dela Laboratorija za kvantno optiko na področju:

 • razvoj eksperimentalne komore svetlobnega vira CITIUS,
 • pomoč uporabnikom svetlobnega vira Citius pri pripravi poskusov,
 • razvoj svoje raziskovalne linije na področju znanosti o materialih.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na enem ali več študijskih programov Univerze v Novi Gorici.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je 1. 2. 2023, oziroma po dogovoru.

Obvezne priloge:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • znanstvena in strokovna bibliografija.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v elektronski obliki na naslova: Tea.Stibilj.Nemec@ung.si in giovanni.de.ninno@ung.si.

Kontakti:
• za informacije o raziskovalnem delu: prof. dr. Giovanni De Ninno, giovanni.de.ninno@ung.si
• za informacije o postopku prijave: Tea Stibilj Nemec, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke