Prof. dr. Nada Lavrač prejemnica Zoisove nagrade

Datum objave: 20. 12. 2022
Novice

Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke na področju strojnega učenja – prof. dr. Nada Lavrač

Foto: Boštjan Podlogar/STA
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Včeraj so v Cankarjevem domu v Ljubljani slavnostno podelili nagrade in priznanje Republike Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti v letu 2022.

Med letošnjimi prejemniki nagrad in priznanj je tudi dr. Nada Lavrač, raziskovalka Odseka za tehnologije znanja Instituta “Jožef Stefan” in profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana ter na Univerzi v Novi Gorici, ki je prejela Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke na področju strojnega učenja. Vrhunski dosežek prof. dr. Nade Lavrač so izvirne metode predstavitve podatkov za učinkovito strojno učenje.

Utemeljitev nagrade:
Doktorica Nada Lavrač, raziskovalka Odseka za tehnologije znanja Instituta “Jožef Stefan” in profesorica na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana ter na Univerzi v Novi Gorici, je vrhunska strokovnjakinja na področju strojnega učenja iz tabelaričnih, relacijskih in tekstovnih podatkov ter aplikacij umetne inteligence v medicini in bioinformatiki. V raziskavah se osredotoča na razvoj metod za učenje iz kompleksnih relacijskih in omrežnih podatkov.
Prof. Lavrač je ustanoviteljica področja simbolnega strojnega učenja reprezentacij, imenovanega propozicionalizacija, ki z avtomatizirano pretvorbo relacijskih podatkov v preprostejšo tabelarično obliko omogoča učinkovitejšo uporabo algoritmov strojnega učenja. V nedavno izdani monografiji Representation Learning: Propositionalization and Embeddings so vrhunski znanstveni dosežek izvirne metode strojnega učenja za učenje reprezentacij kompleksnih relacijskih podatkov, ki jih je razvila s sodelavci. Uporaba predlaganih nevro-simbolnih pristopov učenja reprezentacij zagotavlja razumljivost, izrazno in razlagalno moč simbolnih modelov učenja kot tudi točnost in učinkovitost sodobnih nevronskih mrež. Monografija poleg opisa izvirnih metod poda tudi celovit pregled raziskovalnega področja učenja reprezentacij, dosežen z vzpostavitvijo skupnega okvira in enotne terminologije, ki sta omogočila poenoten opis tehnik učenja reprezentacij za potrebe klasičnega strojnega učenja in globokih nevronskih mrež.

Poleg že omenjene sodelavke je Zoisovo nagrado za znanstveno raziskovalne in razvojne dosežke na področju mikrobne biotehnologije prejela članica upravnega odbora Univerze v Novi Gorici prof. dr. Maja Ravnikar.

Ostale prejemnice in prejemniki nagrad in priznanj:
Zoisovi nagradi za življenjsko delo: dr. Radovan Komel in akad. prof. dr. Marijan Pavčnik;
Puhova nagrada za življenjsko delo: prof. dr. Uroš Stanič;
Zoisovi nagradi za vrhunske dosežke: prof. dr. Ester Heath, prof. dr. Bojan Kuzma;
Puhova nagrada za vrhunske dosežke: dr. Janez Demšar in prof. dr. Blaž Zupan;
Zoisova priznanja za vrhunske dosežke: dr. Lenart Škof, izr. prof. dr. Blaž Likozar, prof. dr. Tea Lanišnik Rižner, izr. prof. dr. Rok Žitko, izr. prof. dr. Lidija Čuček, prof. dr. Matej Praprotnik;
priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije: Nataša Obermajer.

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Podelitev nagrad: Slavnostna podelitev Zoisovih nagrad, Zoisovih priznanj, priznanj ambasador znanosti ter Puhovih nagrad in Puhovih priznanj 2022