Univerza v Novi Gorici in Federalni hidrometeorološki zavod podpisala sporazum o sodelovanju

Datum objave: 13. 12. 2022
Novice

Danes sta rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Golob in direktor Federalnega hidrometeorološkega zavoda Bosna in Hercegovina Almir Bijedić podpisala sporazum o sodelovanju, ki bo potekalo v okviru projekta SAAERO.

Direktor Federalnega hidrometeorološkega zavoda Bosna in Hercegovina Almir Bijedić (levo) in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Golob (desno).
Direktor Federalnega hidrometeorološkega zavoda Bosna in Hercegovina Almir Bijedić (levo) in rektor Univerze v Novi Gorici prof. dr. Boštjan Golob (desno).

Projekt SAAERO (SArajevo AEROsol Experiment: Composition, Sources and Health Effects of Atmospheric Aerosol, EU H2020 MSCA IF grant #101028909) izvaja Univerza v Novi Gorici ob močni podpori in v tesnem sodelovanju z Federalnim hidrometeorološkim zavodom Bosne in Hercegovine.

Delci (PM), suspendirani v ozračju onesnažujejo zrak in imajo dobro dokumentirane škodljive učinke na zdravje ljudi in ekosisteme. Vsako zimo se področje Zahodnega Balkana (ZB) sooča z najslabšo kakovostjo zraka na evropski in svetovni ravni zaradi obsežne uporabe trdnih goriv za ogrevanje gospodinjstev in starega voznega parka.

V projektu SAAERO bomo s sistematičnimi meritvami finih aerosolov v Sarajevu podrobno karakterizirali fizikalno-kemijske lastnosti aerosolov in kvantificirali njihove učinke. Med zimo 2022–2023 se bodo meritve izvajale z visoko časovno ločljivostjo, z dodatnimi dnevnimi filtri, ki jih bomo analizirali v laboratoriju. Intenzivna terenska kampanja v januarju 2023 bo dodala še več podrobnosti.

Uporabili bomo sofisticirana metodologijo za določanje virov onesnaženja zraka. Prispevke virov k onesnaženosti zraka bomo povezali z oksidativnim potencialom, s čimer bomo vire povezali z nezaželenimi vplivi na zdravje.

Pojekt SAAERO bo s svojimi rezultati močno prispeval k razumevanju in reševanju trenutnih kriz glede onesnaženosti zraka in s tem povezanih zdravstvenih kriz v celotni regiji Zahodnega Balkana in vzpostavil trdno osnovo za zmanjšanje onesnaženja.

Projekt SAAERO je nadaljevanje preteklega sodelovanja v okviru projektov SAFICA in COST COLOSSAL.