Asistent doktorski študent s področja molekularne in celične biologije (m/ž)

Datum objave: 27. 7. 2022
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistent doktorskega študenta s področja molekularne in celične biologije.
Rok za prijavo do: 18. 8. 2022

Razpisano delovno mesto je namenjeno kandidatom, ki jih zanima področje interakcij med gostiteljem in patogenom pri dolgotrajnih virusnih infekcijah. Izbrani kandidat bo neposredno vključen v raziskovalno delo na področju določanja sprememb na celičnem nivoju med infekcijo in ugotavljanje genetskih in metabolnih sprememb pri dolgotrajnih infekcijah. Eden izmed ciljev bo tudi identifikacija dejavnikov z antimikrobnim potencialom, ki bi bili primerni za profilaktične ali terapevtsko aplikacije. Metode dela so osnovane na tehnikah molekularne in celične biologije ter mikrobiologije. Vključene bodo tudi napredne metode v fluorescenčni mikroskopiji, pretočni citometriji in genskih analizah.
Delo bo poteklo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju, pod mentorskim vodstvom doc. dr. Martine Bergant Marušič.

V okviru delovnih obveznosti se bo kandidat usposabljal in izobraževal za pridobitev doktorata znanosti na doktorskem študijskem programu Molekularna genetika in mikrobiologija Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja biokemije in celične biologije na enem ali več študijskih programih univerze.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma po dogovoru. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas in obdobje štirih let.

Izbrani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • druga bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja biokemije, molekularne in celične biologije, mikrobiologije ali sorodnih ved,
  • vpis v doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologije na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici za leto 2022/23,
  • dobro znanje angleščine.

Obvezne priloge k prijavi:

  • spremni dopis,
  • življenjepis s kontaktnimi podatki,
  • seznam relevantnih znanstvenih/strokovnih objav, če jih kandidat ima,
  • kratko motivacijsko pismo,
  • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil s seznamom izpitov.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite na e-naslov nina.cotic@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka.

Kontakti:

Priponke

Kontakt

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: nina.cotic@ung.si