Stališče Komisije za enake možnosti Univerze v Novi Gorici v zvezi s prepovedjo umetne prekinitve nosečnosti v ZDA

Datum objave: 28. 6. 2022
Novice

Spodaj navedeni članice in člani Komisije za enake možnosti Univerze v Novi Gorici izražamo resno zaskrbljenost nad razraščajočim se krčenjem reproduktivnih pravic žensk. Te pravice štejemo med temeljne pridobitve sodobnega sveta, ki jih je potrebno nadgrajevati z nadaljnjimi mehanizmi uveljavljanja enakih možnosti spolov, kakor tudi enakih možnosti ter enakopravnosti med ljudmi oziroma družbenimi skupinami nasploh. Kot predstavniki univerze in s tem razumništva se moramo zavedati, da so življenjske priložnosti žensk in deklic poleg izobrazbe odvisne od dejanskih možnosti, da svobodno odločajo o svojem telesu. Takšne možnosti je potrebno smiselno uveljavljati na vsakem koraku, v vseh državah in kulturah, dokler ne obveljajo povsod in za vselej.

Članice in člani Komisije za enake možnosti

  • Prof. dr. Andreja Gomboc
  • Prof. dr. Peter Purg
  • Prof. dr. Katja Mihurko Poniž
  • Prof. dr. Griša Močnik

Koordinatorica za enake možnosti

  • Tina Šček Krušec