Meritve na zahodnem Balkanskem polotoku – GLWF 2022

Datum objave: 22. 6. 2022
Novice

Ekipa GLWF (Green Light World Flight), katere vodja raziskav je sodelavec Univerze v Novi Gorici prof. dr. Griša Močnik, je v pretekih mesecih opravila številne meritve onesnaženosti ozračja nad območjem Zahodnega Balkana.

Z majhnim letalom nad velike okoljske težave. Foto: Matevž Lenarčič
Z majhnim letalom nad velike okoljske težave. Foto: Matevž Lenarčič

Z delci onesnažen zrak globalno povzroči 7 do 8 milijonov prezgodnjih smrti. V Evropi mislimo, da je to problem razvijajočega se sveta, vendar so resni problemi veliko bližje. Energijska revščina sili ljudi, da uporabljajo kurilne naprave, ki močno onesnažujejo zrak tudi v Evropi. V jugovzhodni Evropi je onesnažen zrak kriv za 1 od 10-tih smrti.

Meritve na tleh ne morejo karakterizirati regionalnega širjenja onesnaževal in porazdelitev po kotlinah, v katerih ljudje živijo. Zato smo januarja 2022 opravili meritve črnega ogljika in optičnih lastnosti aerosolov nad Slovenijo, Hrvaško, še posebej pa nad Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

Izkazalo se je, da so koncentracije v mešalni plasti nad tlemi veliko višje, kot smo pričakovali. Heterogenost koncentracij je večja, kar pomeni, da so kotline veliko bolj obremenjene, kot odprta območja. Veliko je odvisno seveda od lokalnih emisij kurišč, prometa in industrije. Ta je še vedno pomemben onesnaževalec v regiji.

Potrdili smo rezultate preliminarnih meritev na tleh, kjer smo videli, da je sestava v kotlinah odvisna od lokalnih virov onesnaženja. Meritve bomo nadaljevali med kampanjo SAAERO v Sarajevu v letih 2022 in 2023, ki jo bo izvedla Univerza v Novi Gorici z Federalnim hidrometeorološkim institutom BiH.

Vse te meritve bodo služile kot vhodni in validacijski podati za regionalne modele podnebnih sprememb in širjenja onesnaževal.

Sarajevska kotlina. Foto: Matevž Lenarčič
Ozračje nad TE Obrenovac v Srbiji. Foto: Matevž Lenarčič
Lenarčičevo letalo s številnimi merilnimi instrumenti. Foto: Matevž Lenarčič