Gostili smo dijakinje in dijake Slovenskega licejskega pola iz Gorice

Datum objave: 1. 4. 2022
Novice

Marca 2022 so lahko fakultete, laboratoriji in centri Univerze v Novi Gorici po dveh dolgih letih medse ponovno sprejeli zamejske dijake in dijakinje četrtega in petega letnika Slovenskega licejskega pola iz Gorice. Dijakinje in dijaki so na Univerzi v Novi Gorici namreč opravljali prakso oziroma stažiranje, ki je obvezni del učnega procesa na srednjih šolah v Italiji.

Gostili smo dijakinje in dijake Slovenskega licejskega pola iz Gorice

Prvi teden so se nam pridružili dijaki in dijakinje četrtega letnika. Ti so v Laboratoriju za raziskave materialov spoznali postopek razvoja novega materiala, medtem ko so se v Laboratoriju za vede o okolju in življenju spoznali z različnimi področji – v sklopu okoljskih ved so se ukvarjali z določanjem železovih ionov v naravnih vodah s fototermično spektroskopijo, spoznali pa so se tudi z osnovnimi tehnikami biokemije in molekularne biologije. Za molekularno genetiko in biotehnologijo je med gosti vladalo veliko zanimanje, s tem področjem so se namreč ukvarjale kar tri skupine dijakov. Prva se je seznanila s standardnimi tehnikami rekombinantne DNK, metodami čiščenja rekombinantnih beljakovin in bioinformatičnim programom. Druga skupina srednješolcev je delala na poskusu, v katerem so bakterije transformirali z ekspresijskim vektorjem, ki je nosil gen rezistentnosti na antibiotik, tretja skupina pa se je na stažu seznanila z vplivi mikroplastike na humane celične linije, pri čemer je prav mikroplastika pereč okoljski problem, ki prizadene številne organizme v naravnem okolju, vpliva pa tudi na zdravje ljudi, ki so mikroplastiki izpostavljeni zaradi uživanja hrane in pijače.

Dijakinje in dijaki, ki jih je zanimalo področje astrofizike in so prakso opravljali na Centru za astrofiziko in kozmologijo, so imeli priložnost iz prve roke izkusiti, kaj pomeni biti raziskovalec. Projekt prve skupine dijakov je vključeval opazovanja s teleskopom GoChile, v sklopu česar so se naučili na daljavo upravljati z robotskim teleskopom v Čilu ter opazovati galaksije in prehodne astrofizikalne pojave, kot so supernove. V okviru drugega projekta so dijaki spoznali observatorij Cherenkov Telescope Array (CTA) in se naučili, od kod prihajajo žarki gama in kako potujejo skozi vesolje. Spoznali so astrofizikalne objekte, kot so aktivna galaktična jedra, pulzarji in supernove. V okvirju tretjega projekta so dijaki spoznali laserski radar LIDAR ter analizirali in interpretirali najnovejše podatke, pridobljene v observatoriju na otoku La Palma. Na Poslovno-tehniški fakulteti so dijaki na osnovi dodeljene naloge podrobno spoznali profil gospodarskega inženirja in njegovo vlogo pri zagotavljanju uspešnosti podjetij, na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo pa so se dijaki spoznali z raziskovalnim delom v vinogradniško-vinarskih laboratorijih.

V drugem tednu stažev so nas obiskali dijaki petega letnika, ki so se v Laboratoriju za fiziko organskih snovi spoznali z eksperimentalnim delom. To je zajemalo delo z mikroskopom na atomsko silo, metode luščenja dvodimenzionalnih materialov, pripravili pa so tudi analizo pridobljenih rezultatov. Spoznali so programe za obdelavo mikroskopskih slik in različne načine predstavitev. V okviru doktorskega programa Študiji kulturne dediščine so dijaki spoznali uvod v arhitekturno kompozicijo in projektiranje obstoječih stavb, medtem ko so na Akademiji umetnosti dijaki sledili določenim predavanjem v študijskem procesu in s tem pridobili vpogled v sam način študija Univerzi v Novi Gorici.

Dijaki in dijakinje na praksi so tako spoznali nova področja, pridobili nova znanja in praktične izkušnje, hkrati pa je tovrstno stažiranje pomembno tudi zato, ker mlade od blizu seznani z različnimi poklici. Prav ta izkušnja pa jim bo lahko v pomoč pri odločanju o izbiri smeri študija in sami življenjski poti.

Povratne informacije o zadovoljstvu s potekom stažiranja, pridobljene od dijakov, so bile zelo pozitivne – za nekoga izmed njih je bil to celo najboljši teden v tem šolskem letu! Predvsem so bili dijakom všeč mednarodno okolje, saj so lahko komunicirali kar v treh jezikih, ter prijaznost in dostopnost mentorjev. Marsikdo izmed srednješolcev bi staž z veseljem podaljšal, izkušnjo pa bodo zagotovo z veseljem delili tudi z dijaki nižjih letnikov. Mi pa se že veselimo prakse dijakov in dijakinj v prihodnjem študijskem letu.

Nives Štefančič in Veronika Piccinini