Podoktorski sodelavec s področja humanistike (m/ž)

Datum objave: 17. 12. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja humanistike.

Rok za prijavo do: 5. 1. 2022

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo podoktorskega sodelavca na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Fakultete za humanistiko in Raziskovalega centra za humanistiko, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo opravljal raziskovalna, pedagoška in druga dela iz enega ali več področij digitalne humanistike, novih medijev, intermedijske in raziskovalne umetnosti, sodobne umetnosti, novejše kulturne zgodovine, digitalne literature ipd.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti, * sposobnost samostojnega dela, * dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti, veščine projektnega dela, * dobra orientiranost v širšem polju humanistike in družboslovja ter aktualnega diskurza v zvezi z zgoraj navedenimi področji, * dobre jezikovne (pisne in govorne) veščine akademskega in strokovnega izražanja v angleščini in slovenščini, obvladovanje ustreznega nabora digitalnih orodij ter delovnih okolij.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo vključen v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na študijskih programih Fakultete za humanistiko.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. februarja 2022. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov, * znanstvena in strokovna bibliografija, morebitni umetniški dosežki.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 5. 1. 2022.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Tea Stibilj Nemec; 05 620 85 22 ali e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si