Dekan Poslovno-tehniške fakultete (m/ž)

Datum objave: 3. 11. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto dekana Poslovno-tehniške fakultete.
Rok za prijavo: do 12. 1. 2022 oziroma do zapolnitve mesta.

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • doktorat znanosti s področja delovanja fakultete,
  • najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1 (SEJO/CEFR).

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo vizijo razvoja fakultete tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas 4 let, za obdobje mandata in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja fakultete v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 12. 1. 2022 oziroma do zapolnitve mesta, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si