Dekan Fakultete za humanistiko (m/ž)

Datum objave: 30. 6. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo do: 16. 7. 2021, oziroma do zapolnitve mesta.

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • doktorat znanosti s področja zgodovine ali literarnih ved,
  • najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo vizijo razvoja fakultete tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas 4 let, za obdobje mandata in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja specifičnega področja humanistike v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 16. 7. 2021 oziroma do zapolnitve mesta, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si