Asistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)

Datum objave: 11. 5. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistent z doktoratom ali docenta s področja računalništva.
Rok za prijavo: do 22. 6. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija tudi metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju znanosti o podatkih. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri računalniških predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na Poslovno-tehniški fakulteti.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja računalništva, * raziskovalno usmeritev in mednarodno relevantne publikacije na področju podatkovnih znanosti, * dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.
Delo je za poln delovni čas na lokaciji Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Začetek dela je po dogovoru. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela, * seznam znanstvenih objav, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 22. junija 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si