Vodja Laboratorija za raziskave materialov (m/ž)

Datum objave: 20. 5. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za raziskave materialov.

Rok za prijavo do: 18. 6. 2021

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • doktorat znanosti s področja delovanja laboratorija,
  • izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja laboratorija v mednarodnem prostoru.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi obsežnejšo vizijo razvoja laboratorija.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si