Podoktorski sodelavec s področja kemija - enološka kemija (m/ž)

Datum objave: 2. 2. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemija – enološka kemija.
Rok za prijavo: do 15. 2. 2021

Od kandidatov pričakujemo:

  • da imajo doktorat s področja biotehniških ali naravoslovnih znanosti z dobro osnovo s področja kemije,
  • praktične in teoretične izkušnje iz kemijskih analiz rastlinskih vzorcev z uporabo različnih naprednih analitskih tehnik (tekočinska kromatografija, plinska kromatografija v kombinaciji z različnimi detektorji) in modernih tehnik priprave rastlinskih vzorcev za analizo,
  • da bodo aktivno sodelovali pri obstoječem in bodočem raziskovalnem delu Centra za raziskave vina na področju znanosti o grozdju in vinu, prijavi novih projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju,
  • da bodo prevzeli pedagoške obveznosti do desetih ur tedensko pri predmetih povezanih s kemijo, enološko kemijo in kemijsko analizo vina na osnovnem in naprednem nivoju, vodenju študentov pri projektnih, diplomskih in magistrskih nalogah na Univerzi v Novi Gorici,
  • aktivno znanje angleškega jezika,
  • sposobnost za delo v skupini,
  • vozniški izpit B kategorije.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi, izpolnjevanju pogojev in delovnih izkušnjah.

Z izbranim kandidatom bo sklenili pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto asistent z doktoratom za polni delovni čas in določen čas enega leta ter možnostjo podaljšanja.
Predviden začetek zaposlitve je najkasneje 01. 03. 2021.

Obvezne priloge: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi, * opis dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 15. 2. 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05 6205 822, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si