Asistent z doktoratom ali docent s področja eksperimentalnega jezikoslovja / psiholingvistike / nevrolingvistike (m/ž)

Datum objave: 1. 7. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalnega jezikoslovja / psiholingvistike / nevrolingvistike.

Rok za prijavo do: 20. 7. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Center za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo razvijal in izvajal eksperimente z metodama sledenja očesnih premikov in ERP iz tematik, ki so v širšem smislu vezane na projekte, ki se trenutno izvajajo v našem centru (testiranje sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih; jezikovni prenos v pragmatiki; procesiranje števniških zvez v realnem času; medsebojno vplivanje med prozodijo, morfologijo in semantiko pri glagolih; neskladja v ujemanju; procesiranje besedne zgradbe). Zaposlitev lahko vključuje tudi občasne administrativne zadolžitve in zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta (v primeru zagotovitve dodatnih sredstev bo ponujena možnost podaljšanja še za eno leto). Predvideni nastop dela je 1. septembra 2021.

Če ima kandidat veljaven naziv docenta, je ob predložitvi dokazila možna zaposlitev na delovnem mestu docenta.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja eksperimentalnega jezikoslovja, psiholingvistike ali nevrolingvistike, * sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini s prevzemanjem aktivne vloge pri organizaciji in izvajanju vedenjskih eksperimentov ter novačenju oseb za sodelovanje v eksperimentih, * izkušnje z uporabo EEG/ERP in sledilca očesnih premikov, * dobra podkovanost v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki ali kognitivnih znanostih, * tekoče znanje angleščine.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo: * izkušnje ali aktivno raziskovalno usmeritev iz relevantnih področij jezikoslovja, * kvalitetno bibliografijo, * znanje sodobnih statističnih metod za obdelavo podatkov.

Obvezne priloge k prijavi: * potrdilo o izobrazbi, * življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev, * kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"), * seznam objav, * kopija ene kandidatove reprezentativne objave, * dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822. Kontakt za dodatne informacije v zvezi s predvidenim raziskovalnim delom: doc. dr. Rok Žaucer prek e-naslova rok.zaucer@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si