Podoktorski sodelavec na področju ultra-hitre spektroskopije (m/ž)

Datum objave: 27. 1. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskega sodelavca na področju ultra-hitre spektroskopije.
Rok za prijavo: do 26. 2. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo bo potekalo v Laboratoriju za kvantno optiko (LKO) na področju uporabe svetlobnih pulzov za raziskovanje ultra-hitre elektronske dinamike v vzorcih v plinski fazi. Aktivnost bo potekala tudi v laboratoriju Elettra (Trst, Italija), kjer skupina LKO promovira in sodeluje pri več znanstvenih projektih, ki vključujejo tako Sinhrotron Elettra kot tudi laser na proste elektrone FERMI.

Izbrani kandidat bo pomagal pri nadgradnji in zagonu eksperimentalne komore za študije fotoemisije. Pomagal bo zunanjim uporabnikom, imel pa bo tudi priložnost razviti svojo raziskovalno linijo v področju spektroskopije.

Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja fizike na enem ali več študijskih programih univerze.
Pogoji za prijavo: * doktorat iz fizike kondenzirane snovi ali podobno, * dokazane izkušnje z razvojem in/ali delovanjem in/ali uporabo svetlobnih virov, * znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2, * samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, * dokazila o izobrazbi.

Zaposlitev je na voljo za določen čas, polni delovni čas in obdobje enega leta. Predviden datum začetka je takoj po zaključku izbirnega postopka ali po dogovoru.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 26. 2. 2021 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakti: * za informacije o raziskovalnem delu: prof. dr. Giovanni De Ninno, giovanni.de.ninno@ung.si * za informacije o postopku prijave: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si