Podoktorski sodelavec ali docent s področja biokompozitnih materialov (m/ž)

Datum objave: 8. 7. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskiega sodelavca ali docenta s področja biokompozitnih materialov.
Rok za prijavo do: 28. 7. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo bo potekalo v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju, v okviru projekta »Sinteza in karakterizacija biokompozitnih materialov na osnovi sporopolenina za doseganje večje učinkovitosti proti mikroorganizmom odpornim na antibiotike«. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja karakterizacije materialov in instrumentalnih metod analize na enem ali več študijskih programov univerze.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja organske kemije, karakterizacije materialov ali primerljivih področij, * dobro znanje angleškega jezika, * zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali teoretično znanje in praktične izkušnje z enega ali več naslednjih področij: organska sinteza, biokompoziti, laserska spektroskopija, matematično modeliranje in karakterizacija materialov (dokazljivo v bibliografiji z ustreznimi izvirnimi znanstvenimi članki v mednarodnih revijah). Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju optotermične spektometrije in instrumentacije.

Kandidati za delovno mesto docent morajo imeti ustrezno habilitacijo ali izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv docent, skladno s pravilnikom Univerze o izvolitvah.

Začetek dela je predviden takoj po zaključku izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. septembra 2021. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.
Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si