Gospodar objektov (m/ž)

Datum objave: 27. 1. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto gospodarja objektov.
Rok za prijavo: do 19. 2. 2021

Od kandidatov pričakujemo: * najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, * sposobnost samostojnega dela, * vozniški izpit B kategorije, * znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1, * 10 let izkušenj na področju vzdrževanja in/ali gradnje velikih objektov in/ali strojnih in elektro instalacij.

Vaše naloge bodo: * vodenje službe za vzdrževanja, * izdelava terminskega plana vzdrževanja vseh objektov v lasti in upravljanju Univerze, * oblikovanje tehničnih zahtev za razpise za nakup potrošnega materiala za potrebe vzdrževanja, * oblikovanje tehničnih zahtev za razpise za izbiro izvajalcev vzdrževalnih del, * komunikacija z izvajalci večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del, * izbira in naročanje zunanjih izvajalcev vzdrževalnih del in služb povezanih z varstvom pri delu, * izbira in naročanje izvajalcev nadzora nad izvajanjem večjih in zahtevnejših vzdrževalnih del, * skrb za skladnost objektov in opreme s predpisi povezanimi z varstvom pri delu, * odzivanje na urgentne pozive služb javne varnosti, * sprotno odpravljanje poškodb na infrastrukturi, * sprotno odpravljanje napak v delovanju strojnih instalacij, * skrb za osnovna sredstva potrebna za vzdrževalna dela, * ostala vzdrževalna in druga dela.

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas enega leta in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Predviden začetek dela je po dogovoru.

Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti: * življenjepis z natančnim opisom delovnih izkušenj, * dokazila o izobrazbi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Za dodatna pojasnila se obrnite na prof. dr. Gvido Bratina e-pošta: bratina@ung.si, tel: 041 356 947

Prijave bomo začeli ocenjevati 19. februarja 2021; kasnejše prijave bomo sprejemali do zapolnitve mesta.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si