Asistent - mladi raziskovalec (m/ž)

Datum objave: 14. 6. 2021
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja tri prosta delovna mesta asistentov mladih raziskovalcev s področij astrofizike in okoljskih znanosti.
Rok za prijavo do: 31. 7. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca (doktoranda) na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Centra za astrofiziko in kozmologijo (astrofizika) oziroma Laboratorija za vede o okolju in življenju (okoljske znanosti) v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidati se bodo v okviru štiriletnega usposabljanja vpisali na Fakulteto za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici (študijska programa III. stopnje Fizika oziroma Znanosti o okolju) in usposabljanje zaključili z zagovorom doktorske disertacije. Mentorji za razpisana mesta so:

Astrofizika * Mentorica doc. dr. Tanja Petrushevska: Raziskovalno delo na področju visoko-energijskih tranzientnih pojavov v vesolju.

  • Mentor prof. dr. Andrej Filipčič: Raziskovalno delo na področju kozmičnih delcev ekstremnih energij z observatorijem Pierre Auger.

Okoljske znanosti

  • Mentor doc. dr. Iain R. White: Raziskovalno delo bo osredotočeno na proučevanje biomarkerjev izpostavljenosti človeka onesnaženemu zraku.

Kandidati za delovno mesto morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (glavni pogoji so starost do vključno 28 let, diploma po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri in povprečna ocena vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00).

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 31. 7. 2021, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si