Študentka Fakultete za podiplomski študij prejemnica štipendije Škrabčeve ustanove

Datum objave: 24. 6. 2021
Novice

Po izboru strokovne komisije ter po potrditvi uprave Škrabčeve ustanove je med letošnjimi štipendisti Škrabčeve ustanove tudi Vesna Plesničar, študentka Fakultete za podiplomski študij.

Foto: Miha Godec
Foto: Miha Godec

Vesna Plesničar, doktorska študentka na podiplomskem študijskem programu Kognitivne znanosti jezika, v svojem doktorskem delu preučuje vidike razvrščanja različnih vrst pridevnikov v atributivnem nizu.

Škrabčeva ustanova podeljuje štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega in primerjalnega jezikoslovja.

Iskrene čestike!

Andreja Leban, Stiki z javnostjo