Podoktorski sodelavec na področju biokemije in strukturne biologije (m/ž)

Datum objave: 23. 12. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca na področju biokemije in strukturne biologije.
Rok za prijavo: 12. 1. 2021

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Raziskovalno delo bo potekalo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju na področju identifikacije in izolacije specifičnih vezavnih molekul za SARS-CoV-2. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo sodeloval tudi pri pedagoških dejavnostih na študijskih programih Fakultete za znanosti o okolju in Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja biologije/biokemije/molekularne biologije/biotehnologije,
* sposobnost kombiniranja različnih tehnologij ter zanimanje za razvijanje novih raziskovalnih pristopov, * predhodne izkušnje na področju standardnih tehnik kloniranja, čiščenja (kromatografske tehnike), in karakterizacije proteinov (ELISA, IP, WB, biokemijski testi) ter rentgenske kristalografije, * dobro znanje angleškega jezika, * sposobnost za delo v skupini.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja tehnologije fagnega prikaza in razvoja biosenzorjev, ki morajo biti podprte z avtorskimi znanstvenimi publikacijami.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas 11 mesecev. Predviden začetek dela je takoj po zaključenem izbirnem postopku oziroma po dogovoru.
Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 12. 1. 2021. Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakti: * za raziskovalno delo: prof. dr. Ario de Marco, ario.demarco@ung.si * za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si