Prof. dr. Iztok Arčon - prejemnik Preglove nagrade za izjemne znanstvene dosežke

Datum objave: 4. 9. 2020
Novice

Včeraj so na Kemijskem inštitutu podelili Preglovi nagradi za izjemne znanstvene dosežke v letu 2020 na področju kemije in sorodnih ved.

Foto: Andrej Perdin
Foto: Andrej Perdin

Med letošnjimi nagrajenci je tudi prof. dr. Iztok Arčon, redni profesor za področje fizike in dekan Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Kot so zapisali v obrazložitvi nagrade se študije prof. dr. Iztoka Arčona vklapljajo in podpirajo raziskovalne aktivnosti različnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih skupin, ki delujejo na zelo različnih raziskovalnih področjih, od katodnih materialov za različne tipe baterij, katalitskih materialov, funkcionalnih nanostrukturnih materialov za magnetooptične in spintronske aplikacije, farmacevtskih učinkovin, do celične mikrobiologije, rastlinske fiziologije in fitoremediacije.

Obrazložitev nagrade:
Prof. dr. Iztok Arčon je redni profesor za področje fizike in dekan Fakultete za podiplomski študij na Univerzi v Novi Goric. Osrednje področje raziskovalnega dela prof. Iztoka Arčona predstavljajo analize atomske in molekularne strukture novih materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (XAS) s sinhrotronsko svetlobo. Njegove študije se vklapljajo in podpirajo raziskovalne aktivnosti različnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih skupin, ki delujejo na zelo različnih raziskovalnih področjih, od katodnih materialov za različne tipe baterij, katalitskih materialov, funkcionalnih nanostrukturnih materialov za magnetooptične in spintronske aplikacije, farmacevtskih učinkovin, do celične mikrobiologije, rastlinske fiziologije in fitoremediacije. Za potrebe teh raziskav je v zadnjih petih letih kot vodilni predlagatelj ali sopredlagatelj pridobil več kot 30 projektov za merilni čas na več žarkovnih postajah pri štirih evropskih sinhrotronih in s tem omogočil slovenskim in tujim partnerskim raziskovalnim skupinam brezplačni dostop do te vrhunske merilne tehnologije. Rezultate raziskav s soavtorji redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah. Skupno je doslej objavil 180 člankov v recenziranih revijah in osem poglavij v znanstvenih monografijah. Prof. Iztok Arčon je svojim dolgoletnim raziskovalnim delom in organizacijskimi aktivnostmi ključno prispeval k razvoju, uporabnosti in dostopnosti rentgenskih absorpcijskih merilnih tehnik s sinhrotronsko svetlobo v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru.

Prof. dr. Iztoku Arčonu iskreno čestitamo!

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Foto: Andrej Perdih