Asistent z doktoratom ali docent s področja odprtega izobraževanja (m/ž)

Datum objave: 1. 7. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja odprtega izobraževanja.
Rok za prijavo: 17. 8. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za informacijske tehnologije in uporabno matematiko v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike in tehnologij vodenja sistemov. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in za odkrivanje novega znanja.

Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju odprtega izobraževanja. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na magistrskem študijskem programu Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja na Poslovno-tehniški fakulteti.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja računalništva ali drugega ustreznega področja, * izkušnje z razvijanjem in raziskovanjem e-učenja, * dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja odprtega izobraževanja ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Delo je za poln delovno čas. Predviden začetek dela je 1. 10. 2020.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjega raziskovalnega dela in izkušenj na področju e-učenja, * seznam znanstvenih objav, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 17. 8. 2020 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si