Asistent - mladi raziskovalec s področja teoretične biofizike (m/ž)

Datum objave: 10. 6. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretične biofizike.
Rok za prijavo: 31. 7. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca (doktoranda) na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerza v Novi Gorici. Delo bo potekalo v
Laboratoriju za raziskave materialov, v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalno delo bo osredotočeno na razvoj analitičnih spinskih modelov, primernih za uporabo pri obravnavi eksperimentalnih podatkov, ter na računalniško simuliranje konformacijskih prehodov v biopolimerih. Uporaba enodimenzionalnih spinovih modelov je edinstvena z vidika analitične rešitve (statistične vsote) in s tem dovoljuje impliciten opis interakcij z vodo. Razvoj takšnega pristopa k procesiranju podatkov krožnega dihroizma (Circular Dichroism) in diferencialne kalorimetrije (Differential Scanning Calorimetry) odpira vpogled na konstante interakcij med polipeptidi in vodo, kar je trenutno izven dosega. Analitična rešitev dovoljuje tudi uporabo implicitnega modela vode pri simulacijah in s tem potencialno prispeva h skoraj dvakratnemu zmanjševanju simulacijskega časa. Kontakt za dodatne informacije v zvezi z raziskovalnim delom: mentor doc. dr. A. Badasyan, artem.badasyan@ung.si.

Pričakujemo študente s področja fizike z dobrim znanjem statistične mehanike. Prednost bodo imeli ustvarjalni kandidati z izkušnjami in navdušenjem za delo na področju fizike polimerov in biofizike. Del projekta je namenjen pripravi force-field za Gromacs, zato pričakujemo tudi osnovno znanje jezikov programiranja C, C++ in Python.

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Obvezne priloge k prijavi: * motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 31. 7. 2020, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.
Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si