Podoktorski sodelavec na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije (m/ž)

Datum objave: 17. 6. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev podoktorskega sodelavca na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije.
Rok za prijavo: 8. 7. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Raziskovalno delo bo potekalo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju na področju karakterizacije zunajceličnih veziklov rakavih celic. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Fakultete za znanosti o okolju in Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo v obsegu do deset ur tedensko.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja biologije/biokemije/molekularne biologije/biotehnologije,
* sposobnost kombiniranja različnih tehnologij ter zanimanje za razvijanje novih raziskovalnih pristopov, * predhodne izkušnje na področju standardnih tehnik kloniranja ter čiščenja (kromatografske tehnike), karakterizacije (ELISA, IP, WB, biokemijski testi) in označevanja proteinov, * dobro znanje angleškega jezika, * sposobnost za delo v skupini.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja tehnologije fagnega prikaza, inženiringa nanotelesc in razvoja biosenzorjev, ki morajo biti podprte z avtorskimi znanstvenimi publikacijami.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je takoj po zaključenem izbirnem postopku oziroma po dogovoru.
Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 8. 7. 2020. Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakti: * za raziskovalno delo: prof. dr. Ario de Marco, ario.demarco@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si