Podoktorski sodelavec na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur (m/ž)

Datum objave: 9. 6. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorski sodelavec na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur.
Rok za prijavo do 10. 8. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Laboratorija za fiziko organskih snovi. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja fizike na osnovnem in naprednem nivoju študijskega programa Fizika in astrofizika Fakultete za naravoslovje, v obsegu do deset ur tedensko.
Raziskovalno delo bo potekalo na področju merjenja transportnih lastnosti dvodimenzionalnih heterostruktur in mešanic med dvodimenzionalnimi materiali in organskimi polprevodniki z metodo časovne odvisnosti fotoprevodnosti.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja eksperimentalne fizike trdne snovi, * izkušnje z eksperimentalnim delom na področju merjenja transportnih lastnosti dvodimenzionalnih heterostruktur, * aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika, * sposobnost za delo v skupini.
Prednost bodo imeli kandidati z izjemno znanstveno produkcijo, ki omogoča habilitacijo v naziv docent.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * natančen opis dosedanjih raziskovalnih izkušenj, * seznam znanstvenih objav, * dve priporočilni pismi.

Na razpisano delovno mesto bomo zaposlili dva sodelavca. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je od septembra 2020 dalje oziroma po dogovoru.
Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si
do vključno 10. 8. 2020. Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.
Kontakti: * za raziskovalno delo: prof. dr. Gvido Bratina,e-mail: gvido.bratina@ung.si. * za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 620 85 22, tea.stibilj.nemec@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si