Podoktorski sodelavec na področju kemije materialov (m/ž)

Datum objave: 18. 5. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja razpis za zaposlitev na delovnem mestu podoktorskih sodelavcev na področju kemije materialov.
Rok za prijavo: 7. 6. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerza v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Delo se bo izvajalo v okviru Laboratorija za raziskave materialov. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije oziroma materialov na enem ali več študijskih programih univerze, na osnovnem in naprednem nivoju, v obsegu do deset ur tedensko. Raziskovalno delo bo potekalo na področju eksperimentalnega študija funkcionalnih lastnosti anorganskih in organskih materialov.

Na razpisano delovno mesto bomo zaposlili dva sodelavca.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja kemije ali sorodnih ved, * izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizikalne, analizne, organske, anorganske kemije ali znanosti o materialih, * aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika, * sposobnost za delo v skupini.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * opis dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta. Predviden začetek dela je po dogovoru oziroma od septembra 2020 dalje.
Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 7. 6. 2020. Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu. Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si