Podoktorski sodelavec ali docent s področja okoljske kemije in ekotoksikologije (m/ž)

Datum objave: 20. 12. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca ali docenta s področja okoljske kemije in ekotoksikologije.

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Rok za prijavo do: 31. 1. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo bo potekalo v okviru Laboratorija za vede o okolju in življenju, na področju okoljske kemije in ekotoksikologije. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja okoljske kemije in ekotoksikologije na enem ali več študijskih programih univerze.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja kemije ali biologije, * dobro znanje angleškega jezika, * zaželene so tudi izkušnje z raziskovalnim delom v tujini.

Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali teoretično znanje in praktične izkušnje s področja okoljske kemije, instrumentalnih tehnik za analize okoljskih vzorcev, toksikologije okoljskih polutantov in ekotoksikološkega testiranja na celičnih kulturah in organizmih (dokazljivo v bibliografiji z ustreznim številom izvirnih znanstvenih člankov v mednarodnih revijah).

Kandidati za delovno mesto docent morajo imeti ustrezno habilitacijo ali izpolnjevati pogoje za izvolitev v naziv docent, skladno s pravilnikom univerze o izvolitvah.

Začetek dela je predviden takoj po koncu izbirnega postopka oziroma najkasneje 1. marca 2020. Zaposlitev je za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja. Ob zaposlitvi na delovnem mestu docent daje univerza po izteku pogodbe za določen čas možnost zaposlitve za nedoločen čas in zagotavlja financiranje enega raziskovalnega sodelavca v višini 50 odstotkov (ob predvideni 50-odstotni pedagoški obremenjenosti) ter možnost enega mesta za mladega raziskovalca v raziskovalni skupini izbranega kandidata.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dosežkov, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 31. 1. 2020. Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu. Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si