Dekan Fakultete za humanistiko (m/ž)

Datum objave: 5. 12. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za humanistiko.
Rok za prijavo do: 27. 12. 2019

Poslanstvo Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici je podajanje tradicionalnih in novih (v slovenskem prostoru doslej le redko predavanih) humanističnih spoznanj, ki temeljijo na aktualnih mednarodno odmevnih znanstvenih izsledkih, umestitev teh vsebin v slovenski prostor ter spodbujanje večkulturnosti. Dodana vrednost vseh programov na Fakulteti za humanistiko so vsebine, ki so izjemno pomembne za strpen medkulturni dialog v obmejnem prostoru. V njem je študij humanistike vitalnega pomena, saj pomaga razumeti preteklost, ki je nekoč pomenila dejavnik, zaradi katerega je bilo sožitje oteženo.
Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje fakultete in usmerjal njen nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji Univerze v Novi Gorici. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici v dinamičnem raziskovalnem okolju ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: * doktorat znanosti s področja delovanja fakultete, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo obširnejšo vizijo razvoja fakultete tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Delovno mesto bo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas 4 let, za obdobje mandata in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi : * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja specifičnega področja humanistike v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 27. 12. 2019, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si