Dekan Fakultete za naravoslovje (m/ž)

Datum objave: 20. 11. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto dekana Fakultete za naravoslovje.
Rok za prijavo: do 31. 12. 2019

Kandidati morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * doktorat znanosti s področja delovanja fakultete in najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu, * pedagoški naziv najmanj naziv docent ali izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * izpolnjevanje pogojev za nosilca raziskovalnih projektov po kriterijih Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, * izkušnje z vodenjem raziskovalnih projektov, * aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici izvaja študijske programe prve in druge stopnje s področja fizike in astrofizike ter znanosti o materialih. Študij na Fakulteti za naravoslovje nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike. Cilj fakultete je, da pri študentih vzpodbuja kreativnost, izvirnost in prilagodljivost, jih uvede v raziskovalno delo v laboratorijih Univerze v Novi Gorici in partnerskih institucij ter jim nudi mednarodne izkušnje.

Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje fakultete in usmerjal njen nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji Univerze v Novi Gorici. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Izbrani kandidat bo imenovan na mesto dekana Fakultete za naravoslovje za obdobje štirih let s pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas in s predvidenim začetkom dela 1. 2. 2020. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana na mesto dekana.

Prijava naj vsebuje: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi in druga relevantna dokazila, * znanstveno in strokovno bibliografijo, * motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov in raziskovalnega dela na Univerzi v Novi Gorici, * vizijo razvoja Fakultete za naravoslovje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si). Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si