Asistent s področja mikrobiologije (m/ž)

Datum objave: 18. 5. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta s področja mikrobiologije.
Rok za prijavo: do 15. 6. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju Centra za raziskave vina, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Center za raziskave vina deluje v dvorcu Lanthieri v Vipavi, sredi vinorodne dežele in je tesno povezan z lokalnimi pridelovalci grozdja in vina. Člani skupine Centra za raziskave vina imajo zelo raznolike raziskovalne in praktične izkušnje ter tudi zelo dobre mednarodne povezave na področju pridelave grozdja, vina in drugih nizko alkoholnih pijač. Raziskovalno delo izbranega kandidata bo tako vezano na raziskovalne aktivnosti, ki že nekaj let potekajo z norveškim inštitutom NIBIO Ullensvang in lokalnimi proizvajalci jabolčnega vina ter bo osredotočeno na proučevanje ekologije in biodiverzitete nativnih kvasovk, ki so bile izolirane iz jabolčnega vina in sadovjakov na območju Hardanger (Norveška) ter karakterizaciji teh kvasovk za potrebe razvoja starterskih kultur za proizvodnjo jabolčnega vina. Kandidat bo vključen tudi v pedagoški proces na Univerzi v Novi Gorici.

V okviru delovnega razmerja se bo izbrani kandidat izobraževal na podiplomskem študijskem programu Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja Fakulteta za podiplomski študij.

Pogoji za prijavo: * najmanj 2. bolonjska stopnja oz. univerzitetna izobrazba pred uvedbo bolonjskih programov s področja biotehniških ali okoljskih znanosti, * pogoje za izvolitev v naziv asistent na Univerzi v Novi Gorici (povprečna ocena najmanj 8,0), * samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu, * znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1, * vpis na doktorski študij Molekularna genetika in biotehnologija III. stopnja Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici v študijskem letu 2020/2021.

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.

Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka, oziroma v skladu z državnimi ukrepi, ki določajo delovanje izobraževalnih ustanov v času epidemije koronavirusa.

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si