Delovna mesta na Fakulteti za humanistiko: dekan fakultete, univerzitetni učitelj s področja kulturne zgodovine in univerzitetni učitelj s področja migracij

Datum objave: 30. 10. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja naslednja prosta delovna mesta
na Fakulteti za humanistiko:

  • DEKAN FAKULTETE ZA HUMANISTIKO (m/ž)
  • UNIVERZITETNI UČITELJ S PODROČJA KULTURNE ZGODOVINE - docent/izredni profesor/redni profesor (m/ž)
  • UNIVERZITETNI UČITELJ S PODROČJA MIGRACIJ - docent/izredni profesor/redni profesor (m/ž)

Rok za prijavo: do 1. 12. 2019

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici izvaja posodobitev obstoječih in vpeljavo novih študijskih vsebin in programov s ciljem, da poveča interdisciplinarnost humanističnih študij. S tem namenom razpisuje tri delovna mesta, za katera želi pridobiti strokovnjake s področij kulturne zgodovine, kulturne dediščine, migracijskih študij in sorodnih področij, ki jih zanima raziskovalna in akademska kariera na Univerzi v Novi Gorici.

Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem in pedagoškem okolju, z izrazito vpetostjo v mednarodni prostor. Iščemo sodelavce, ki jih motivirajo izzivi oblikovanja in vodenja programov, postavitev novih temeljev za področje humanistike na univerzi, tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju. Delovna mesta nudijo tudi možnost postavitve samostojnega raziskovalnega področja in oblikovanja lastne raziskovalne skupine.

1) Pogoji za zasedbo delovnega mesta Dekan fakultete za humanistiko: * doktorat znanosti s področja delovanja fakultete, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ta naziv, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu znanosti, * znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

2) Pogoji za zasedbo delovnega mesta Univerzitetni učitelj s področja kulturne zgodovine: * doktorat znanosti s področja zgodovine, kulturne zgodovine ali sorodnih ved, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv, * sposobnost samostojnega dela, * najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu znanosti, * znanje angleščine na stopnji C1.

3) Pogoji za zasedbo delovnega mesta Univerzitetni učitelj s področja migracij: * doktorat znanosti s področja družboslovnih, okoljskih ali sorodnih ved, * najmanj naziv docent ali izpolnjeni pogoji za izvolitev v ustrezen naziv, * sposobnost samostojnega dela, * najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljenem doktoratu znanosti, * znanje angleščine na stopnji C1.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo obširnejšo vizijo razvoja fakultete (za del. mesto pod 1. točko) oz. programa (za del. mesti pod 2. in 3. točko), tako na pedagoškem kot na raziskovalnem področju.

Izbrani kandidati bodo skladno z izvolitvami vključeni v pedagoški proces oz. izvajanje predavanj na študijskih programih Fakultete za humanistiko. Izbrana kandidata za mesti pod 2. in 3. točko bosta prevzela tudi organizacijske naloge (direktor programa) na enem od študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta.

Delovna mesta bodo na voljo takoj po zaključku izbirnega postopka. Pogodbe bomo sklenili za polni delovni čas, za delovno mesto pod 1. točko za določen čas 4 let, za obdobje mandata, in z možnostjo ponovnega imenovanja, za delovni mesti pod 2. in 3. točko pa za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Obvezne priloge k prijavi za vsa delovna mesta: * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja specifičnega področja humanistike v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do vključno 1. 12. 2019, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si