Asistent - mladi raziskovalec s področja teoretičnega in eksperimentalnega jezikoslovja (m/ž)

Datum objave: 10. 6. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja teoretičnega in eksperimentalnega formalnega jezikoslovja.
Rok za prijavo: 31. 7. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost akademske kariere na izrazito raziskovalno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezikai, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskave Centra za kognitivne znanosti jezika obsegajo teoretično in eksperimentalno formalno jezikoslovje, pri čemer se pri raziskovanju jezika ne omejujemo zgolj na slovenščino, temveč preko preučevanja tako slovenščine kot tudi drugih jezikov sodelujemo v izdelovanju splošne jezikoslovne teorije.

K prijavi vabimo zlasti posameznike, ki jih zanima raziskovanje skladnje in/ali morfologije slovanskih jezikov s poudarkom na glagolski domeni. Delo kandidata bo namreč tesno povezano s temami, navezanimi na projekt Glagol v hiperprostoru: medsebojno vplivanje med prozodijo, morfologijo in semantiko v zahodnih južnoslovanskih glagolih (Univerza v Novi Gorici in Univerza v Gradcu), katerega cilj je opis in razlaga morfologije glagola in glagolske domene v zahodnih južnoslovanskih jezikih.

Kandidat bo vpisan v študijski program Kognitivne znanosti jezika (3. stopnja) Fakultete za podiplomski študij.

Pričakujemo kandidate s študijskih programov z vsebinami s področja jezikoslovnih ved. Kandidati z znanjem katerega koli južnoslovanskega jezika bodo imeli prednost. Od kandidatov pričakujemo tudi sposobnost za delo v skupini in samostojno delo, pripravljenost na vodenje vaj pri predmetih z jezikoslovnimi vsebinami in pomoč pri raznem strokovnem delu v skladu s potrebami univerze ter sodelovanje pri pripravi člankov in konferenčnih predavanj.

Kandidati za delovno mesto morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo (poslano neposredno s strani priporočevalca).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 31. 7. 2020, in sicer na e-naslovtea.stibilj.nemec@ung.si. Morebitna vprašanja v zvezi s prijavo lahko pošljete na isti e-naslov. Prijava (razen priporočilnega pisma) naj bo poslala kot ena sama PDF priponka.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si