Asistent - mladi raziskovalec s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije (m/ž)

Datum objave: 10. 6. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca
s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije.
Rok za prijavo: 31. 8. 2020

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca (doktoranda) na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v Laboratoriju za vede o okolju in življenju, v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalno delo bo potekalo v okviru projekta Identifikacija stresnih biomarkerjev in mehanizmov stresne komunikacije pri gozdnih drevesih. Projekt bo temeljil na kombinirani analizi oksidativnih stresnih markerjev in encimskih biomarkerjev za prepoznavanje in razlikovanje biotskih in abiotskih stresnih dejavnikov, kot so onesnaževala ter okužbe z insekti in mikrobi pri gozdnih drevesih. Delo bo osredotočeno na dve glavni področji: proizvodnja specifičnih ligandov za določevanje in kvantifikacijo biomarkerjev in evalvacija zunajceličnih veziklov kot fizioloških in stresnih označevalcev pri gozdnih rastlinah. Projekt bo potekal v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, kar je povezano z pogostim potovanjem med obema institucijama.

Od kandidatov pričakujemo predznanje s področja biologije (biokemija/fiziologija rastlin/molekularna ali celična biologija/mikrobiologija/biotehnologija), sposobnost združevanja terenskega in laboratorijskega dela ter zanimanje za razvijanje novih raziskovalnih pristopov. Dodatne prednosti so: izkušnje s standardnimi postopki kloniranja ter čiščenja (kromatografske tehnike), karakterizacije (ELISA, IP, WB, biokemijski testi) in označevanja proteinov, izkušnje s svetlobno mikroskopijo, pretočno citometrijo, zunajceličnimi vezikli in biofizikalnimi analizami.

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 31. 8. 2020, in sicer v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Kontakti: * za raziskovalno delo: mentor prof. dr. Ario de Marco, ario.demarco@ung.siario.demarco@ung.si * za postopek prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si