Podoktorski sodelavec s področja kemije (m/ž)

Datum objave: 5. 6. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja kemije.
Rok za prijavo do: 26. 6. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru "Laboratorija za raziskave materialov":http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-raziskave-materialov/. Izbrani kandidat bo skladno z izvolitvijo prevzel tudi pedagoške obveznosti s področja kemije na enem ali več študijskih programih univerze. Deloval bo na področju eksperimentalnega študija kemije površin funkcionalnih materialov. Prevzel bo tudi članstvo v univerzitetni Komisiji za kakovost, ki univerzi nudi pomoč na področju zagotavljanja kakovosti.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja kemije ali sorodnih ved, * znanje in izkušnje z eksperimentalnim delom na področju fizikalne, analizne, anorganske kemije ali znanosti o materialih, * odlično znanje slovenskega in angleškega jezika.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z dokazili o izobrazbi, * opis dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si
do vključno 26. 6. 2019.
Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si