Asistent - mladi raziskovalec s področja ultra hitre karakterizacije kompleksnih magnetnih materialov (m/ž)

Datum objave: 12. 6. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja ultra hitre karakterizacije kompleksnih magnetnih materialov.
Rok za prijavo: do 1. 8. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni "Univerzi v Novi Gorici":http://www.ung.si/sl/. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Raziskovalno delo bo osredotočeno na preučevanje statičnih in dinamičnih lastnosti feromagnetnih vzorcev s pomočjo magnetooptičnega Kerrovega pojava (MOKE). V poskusih bo uporabljen vir ekstremno ultravijolične (XUV) svetlobe, ki temelji na generaciji visokih harmonikov (HHG) infrardečega laserja v plinu. Valovna dolžina XUV valovanja bo nastavljena na M absorbcijski rob različnih feromagnetnih elementov, kar bo omogočilo časovno ločljive poskuse na kompleksnih magnetnih materialih z elementno občutljivostjo. Kandidat bo pridobil izkušnje na področjih naprednih karakterizacijskih metod in nelinearne optike. Raziskovalne teme bodo osredotočene na magnetizem v hibridnih polprevodnikih, ultra hitro (de)magnetizacijo in temperaturno inducirane fazne prehode.

Raziskovalno delo bo potekalo v okviru mednarodne raziskovalne mreže. V načrtovanju so že skupni poskusi z (npr.) raziskovalnimi skupinami na laserju na proste elektrone FERMI (Laboratorij Elettra v Trstu), ki je solastnik svetlobnega vira HHG na Univerzi v Novi Gorici, na Inštitutu za nanoznanosti v Parizu in na Inštitutu za radiacijsko in reaktorsko fiziko na univerzi KU Leuven (Belgija).

Pričakujemo študente s področja fizike, fizikalne kemije, materialov ali sorodne discipline. Iščemo ustvarjalnega in entuziastičnega kandidata z znanjem in izkušnjami z eksperimentalnim delom. Kandidati z izkušnjami s kompleksnimi magnetnimi materiali in z vzpostavitvijo optičnih shem, ki vključujejo ultra hitre laserje, bodo imeli prednost.

Za več informacij o HHG svetlobnem viru, ki bo uporabljen v poskusih MOKE: https://www.elettra.trieste.it/it/lightsources/labs-and-services/citius/citius.html. Kontakt za dodatne informacije v zvezi z raziskovalnim področjem: giovanni.de.ninno@ung.si.

Kandidati za delovno mesto morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, in sicer da: * imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje; ali * imajo izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela); ali * imajo magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali * imajo glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in * starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

(2) Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Obvezne priloge k prijavi: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 30. 6. 2019, in sicer v e-obliki ali v tiskani obliki. Prijave v e-obliki pošljejo kandidati na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu. Prijave v tiskani obliki kandidati pošljejo na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, s pripisom Razpis za mlade raziskovalce.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta
tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si