Vodja Centra za raziskave atmosfere (m/ž)

Datum objave: 28. 5. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici razpisuje vodstveno delovno mesto vodje Centra za raziskave atmosfere.
Rok za prijavo: do 30. 6. 2019 oziroma do zapolnitve mesta.

"Center za raziskave atmosfere":http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-raziskave-atmosfere/ je edinstvena raziskovalna enota v Sloveniji, ki se ukvarja s študijem atmosferskih procesov s pomočjo daljinskega zaznavanja atmosferskih lastnosti in razvojem atmosferskih lidarjev. Sodeluje tudi pri razvoju lidarskega sistema za observatorij CTA na La Palmi. Lokaciji centra v Vipavski dolini ter na atmosferskem observatoriju na "Otlici":http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-raziskave-atmosfere/observatorij-otlica/, ki je vključen v evropsko mrežo “Virtual Alpine Observatory”, nudita možnost študija raznolikih atmosferskih pojavov, kot so pojav burja ter razširjanje atmosferskih aerosolov. Center ima zagotovljeno dolgoročno financiranje raziskav in doktorskih študentov.

Iščemo motiviranega sodelavca/sodelavko, ki bo prevzel vodenje centra. Od novega vodje pričakujemo raziskovalno odličnost ter širitev raziskovalnih aktivnosti centra in nadaljnji razvoj raziskovalne skupine. Vodja centra bo imel tudi možnost pedagoškega dela s študenti na vseh treh bolonjskih stopnjah na fakultetah Univerze v Novi Gorici (Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za podiplomski študij).
Izbrani kandidat/kandidatka bo zaposlen za nedoločen čas, mandat imenovanja na mesto vodje centra pa je štiri leta. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana na mesto vodje centra.

Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje: * imajo doktorat znanosti z ustreznega področja (fizika, meteorologija, daljinsko zaznavanje, elektrotehnika), * izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov ARRS in imajo izkušnje z vodenjem raziskovalnih projektov, * imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin, * aktivno znanje angleškega jezika.

Prijava naj vsebuje: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi in druga relevantna dokazila, * znanstveno in strokovno bibliografijo, * motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov, * vizijo razvoja centra.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke/kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si). Kontaktna oseba za vsa vprašanja vsebinske narave je prof. dr. Samo Stanič (samo.stanic@ung.si).

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si