Strokovni sodelavec s področja instrumentalne analize (m/ž)

Datum objave: 6. 9. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca s področja instrumentalne analize.
Rok za prijavo do: 26. 9. 2019

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela vezana na vzdrževanje raziskovalne in druge opreme v Laboratorij za vede o okolju in življenju (LELS), sodeloval bo na raziskovalnih programih in projektih ter v pedagoškem procesu.

LELS stremi k zagotavljanju pogojev za intenzivno sodelovanja med ekologi, ekotoksikologi, biokemiki, molekularnimi biologi, analitskimi in okoljskimi kemiki ter tehnologi. Goji temeljne in aplikativne raziskave na področjih razvoja naprednih visoko-občutljivih laserskih analitskih metod, diagnostičnih orodij v biomedicini, študija pretvorb in transporta polutantov v kopenskih in vodnih okoljih, pa vse do razvoja rekombinantnih protiteles, specifičnih za tumorske biomarkerje.

Pogoji za prijavo: * najmanj visokošolska strokovna izobrazba ali 1. bolonjska stopnja s področja kemije, fizike ali sorodnih ved, * poznavanje instrumentacije za kemijsko analizo in izkušnje s področja razvoja in validacije analiznih metod, * samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu, * znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B1, * poznavanje okolja Windows in Linux, * dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi, * imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih strokovnih kvalifikacijah.

Rok za prijavo je do 26. 9. 2019. Predviden začetek dela je čim prej po zaključku izbirnega postopka oz. najkasneje s 1. 10. 2019. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si