Asistent z doktoratom s področja eksperimentalnega jezikoslovja - psiholingvistike - kognitivnih znanosti (m/ž)

Datum objave: 2. 10. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom s področja eksperimenalnega jezikoslovja - psiholingvistike - kognitivnih znanosti.
Rok za prijavo: do 25. 10. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru Centra za kognitivne znanosti jezika. Izbrani kandidat bo opravljal eksperimentalnojezikoslovne naloge v okviru ARRS projekta “Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku”, ki ga vodi prof. dr. Artur Stepanov. Kandidat bo predvidoma prevzel tudi zmerne pedagoške obveznosti s širšega področja jezikoslovja (odvisno od potreb univerze).

Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja. Predvideni nastop dela je 1. januar 2020 (če ima izbrani kandidat možnost zgodnejšega pričetka, je mogoč zgodnejši nastop dela).

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja jezikoslovja ali sorodnih področij (npr. psihologije, kognitivnih znanosti itd.), * sposobnost samostojnega delovanja kot tudi delovanja v skupini s prevzemanjem aktivne vloge pri organizaciji in izvajanju vedenjskih eksperimentov ter novačenju oseb za sodelovanje v eksperimentih, * tekoče znanje slovenščine in angleščine, * dobra podkovanost v teoretično osnovanem eksperimentalnem jezikoslovju, psiholingvistiki ali kognitivnih znanostih, po možnosti s poudarkom na eksperimentalni skladnji.

Prednost bodo imeli kandidati, ki izkazujejo : * izkušnje ali aktivno raziskovalno usmeritev v nenevrotipični rabi jezika (npr. afazija, znakovni jezik), * znanje sodobnih statističnih metod za obdelavo podatkov.

Obvezne priloge k prijavi: * potrdilo o izobrazbi, * življenjepis, ki jasno izpričuje dosedanje raziskovalne izkušnje, izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za prijavo in morebitno izpolnjevanje prednostnih kriterijev, * kratka predstavitev raziskovalnih interesov (t.i. "research statement"), * seznam objav, * kopija ene kandidatove reprezentativne objave, * dve priporočilni pismi (poslani neposredno s strani priporočevalcev).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.
Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si ali tel. 05 6205 822. Kontakt za več informacij v zvezi s predvidenim znanstvenim delom: prof. dr. Artur Stepanov e-pošta artur.stepanov@ung.si.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si