Assistent z doktoratom ali docent s področja računalništva (m/ž)

Datum objave: 17. 7. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja računalništva.
Rok za prijavo: do 11. 9. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju z izrazito vpetostjo v mednarodni akademski prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru "Centra za informacijske sisteme in uporabno matematiko":http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-sisteme-in-informacijske-tehnologije/ v interdisciplinarni raziskovalni skupini, ki deluje na preseku računalništva, informatike, matematike, tehnologij vodenja sistemov in procesne tehnike. Razvija nove pristope k modeliranju in jih uporablja na različnih področjih, od biomedicine do izobraževanja in industrije. Razvija metode za inteligentno analizo podatkov in jih preizkuša na področjih, kjer je IT podpora ključna za odkrivanje novega znanja. Izbrani kandidat se bo ukvarjal z raziskovalnim delom na področju znanosti o podatkih.
Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri računalniških predmetih na študijskem programu Gospodarski inženiring na "Poslovno-tehniški fakulteti":http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/ in na študijskih programih drugih fakultet univerze.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja računalništva, * dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja znanosti o podatkih ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Predviden začetek dela je 1. 10. 2019. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj, * seznam znanstvenih objav, * motivacijsko pismo, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 11. 9. 2019 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si