Asistent z doktoratom ali docent s področja eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur (m/ž)

Datum objave: 5. 7. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta z doktoratom ali docenta s področja eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostruktur.
Rok za prijavo: do 1. 8. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici. Ponujamo delo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

Delo se bo izvajalo v okviru "Laboratorija za fiziko organskih snovi":http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-fiziko-organskih-snovi/. Izbrani kandidat se bo ukvarjal z izdelavo tunelskih heterostruktur grafen/izolator/grafen in študijem učinka Moiréjevih vzorcev na transport naboja po njih. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti pri fizikalnih predmetih študijskega programa Fizika in astrofizika na Fakulteti za naravoslovje.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti s področja eksperimentalne fizike trdne snovi, * izkušnje iz luščenja grafena in mikroskopije na atomsko silo, * dobro znanje angleškega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem principov merjenja transporta v van der Waalsovih heterostrukturah in optične litografije ter kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2019. Delovno razmerje bomo sklenili za polni delovni čas, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis z natančnim opisom dosedanjih raziskovalnih izkušenj, * seznam znanstvenih objav, * dve priporočilni pismi.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki do 1. 8. 2019 na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.
Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta tea.stibilj.nemec@ung.si

Več informacij v zvezi s predvidenim znanstvenim delom je na voljo pri vodji Laboratorija za fiziko organskih snovi prof. dr. Gvidu Bratini (gvido.bratina@ung.si).

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si