Podoktorski sodelavec s področja atmosferske fizike (m/ž)

Datum objave: 28. 5. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto podoktorskega sodelavca s področja atmosferske fizike.
Rok za prijavo: 30. 6. 2019 oziroma do zapolnitve mesta.

"Center za raziskave atmosfere":http://www.ung.si/sl/raziskave/center-za-raziskave-atmosfere/ je edinstvena raziskovalna enota v Sloveniji, ki se ukvarja s študijem atmosferskih procesov s pomočjo daljinskega zaznavanja atmosferskih lastnosti in razvojem atmosferskih lidarjev. Sodeluje tudi pri razvoju lidarskega sistema za observatorij CTA na La Palmi.

Izbrani kandidat bo vključen v raziskovalno delo na področju atmosferskih raziskav v okviru raziskovalnega projekta »Novi detektorji in tehnike daljinskega zaznavanja atmosferskih lastnosti za polja Čerenkovih teleskopov«, kjer bo kot član mednarodne ekipe opravljal raziskovalno in razvojno delo pri izgradnji Ramanskega lidarskega sistema za "observatorij CTA":https://www.cta-observatory.org/. Skladno z izvolitvijo bo prevzel tudi pedagoške obveznosti na študijskih programih Univerze v Novi Gorici.

Delovno mesto bo na voljo čim prej po koncu izbirnega postopka, z zaposlitvijo za določen čas dveh let in z možnostjo stalne zaposlitve ob izkazani raziskovalni in pedagoški uspešnosti.

Od kandidatov pričakujemo: * doktorat znanosti z relevantnega področja (fizika, astrofizika, daljinsko zaznavanje, meteorologija, elektrotehnika), * dobro znanje programskega jezika C++ ter izkušnje z analizami podatkov, * poznavanje oziroma izkušnje z instrumentacijo, * samostojnost, prilagodljivost za delo v mednarodni skupini, natančnost in zanesljivost pri delu, * dobro znanje angleškega jezika.

Obvezne priloge: * življenjepis, * motivacijsko pismo z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, * znanstvena in strokovna bibliografija, * imena in kontaktni podatki vsaj dveh strokovnjakov s področja, ki jih lahko zaprosimo za priporočilno pismo.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke/kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec (tea.stibilj.nemec@ung.si). Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.
Kontaktna oseba za vsa vprašanja vsebinske narave je prof. dr. Samo Stanič (samo.stanic@ung.si).

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si