Docent s področja animacije (m/ž)

Datum objave: 21. 10. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto docenta s področja animacije.
Rok za prijavo: do 11. 11. 2019

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici. Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Deloval bo na področju animacije, ki kot kompleksen medij povezuje slikarstvo, kiparstvo, fotografijo in film v nove celote. Zaradi široke palete izraznih panog in novih tehnoloških možnosti se lahko razvijejo nove individualne govorice. Prostor za njihovo uporabo se z razvojem digitalnih tehnologij širi v neskončnost.

Pogoji za prijavo: * doktorat znanosti oziroma univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje za umetniška področja, * dokazana sposobnost samostojnega umetniškega ali strokovnega dela, * samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu, * sposobnost vodenja skupinskega dela, * pedagoške sposobnosti, * tekoče znanje slovenščine in angleščine, * dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naziv docent ali izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv docent.

Predviden začetek dela je 1. 1. 2020. Delovno razmerje bomo sklenili za polovični delovni čas 20 ur na teden, za določen čas enega leta in z možnostjo podaljšanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * dokazila o izobrazbi, * imena in kontaktni podatki dveh oseb, ki lahko podata mnenje o kandidatovih osebnih in strokovnih kvalifikacijah.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si do vključno 11. 11. 2019.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu. Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si