Vodja Laboratorija za kvantno optiko (m/ž)

Datum objave: 5. 2. 2020
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto vodje Laboratorija za kvantno optiko.
Rok za prijavo: do 26. 2. 2020

Raziskave na področju novih svetlobnih virov Laboratorija za kvantno optiko Univerze v Novi Goriciso v samem vrhu sodobne znanosti. Pri tem zasedajo raziskave na področju kvantomehanskih svetlobnih virov posebno mesto in obsegajo študije principov, ki uravnavajo generacijo svetlobe, razvoj tehnologije za ustvarjanje vira in študij načinov uporabe pri karakterizaciji snovi.
Iščemo motiviranega sodelavca, ki bo prevzel vodenje laboratorija in usmerjal njegov nadaljnji razvoj v skladu z strateškimi cilji univerze. K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima možnost perspektivne raziskovalne in akademske kariere na Univerzi v Novi Gorici v dinamičnem raziskovalnem okolju ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: * doktorat znanosti s področja delovanja laboratorija, * izpolnjeni pogoji za nosilca raziskovalnih projektov, * organizacijske in vodstvene sposobnosti, * najmanj pet let delovnih izkušenj, * znanje slovenščine in angleščine na stopnji C1.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor, bodo pozvani, da predložijo tudi vizijo razvoja laboratorija.

Delovno mesto bo na voljo od 8. 9. 2020. Pogodbo bomo sklenili za polni delovni čas, določen čas štirih let, za obdobje mandata, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Obvezne priloge k prijavi: * življenjepis, * dokazila o izpolnjevanju pogojev, * znanstvena in strokovna bibliografija, * motivacijsko pismo s kratkim opisom vizije razvoja laboratorija v mednarodnem prostoru, * kontaktni podatki za pridobitev priporočil.
Rok za prijavo je do 26. 2. 2020.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo v e-obliki na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si